THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tòa soạn Tạp chí Khoa học Thương mại Phòng 202 nhà T Trường Đại học Thương mại 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội Email: tckhtm@vcu.edu.vn